KALİTE POLİTİKAMIZ

KALİTE POLİTİKASI

Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uymak, 
- Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak, müşteri memnuniyetini arttırmak, 
- Süreçler ve süreçler arası ilişkileri analiz ederek, sistemimizi sürekli iyileştirmek, 
- Hizmet Kalitemizi arttırmak,
- Sürekli iyileştirme ile uygun maliyet ve verimliliği sağlayarak rekabet gücümüzü arttırmak,
- Eğitimi, kalitenin temini için değişmez bir şart olarak benimsemek, 
- Karşılıklı faydaya dayanan tedarikçi ilişkilerini geliştirmek, 
- İşçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre konularında gerekli önlemlerin alınmasını ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak,
- Tüm çalışanlarının; benim işyerim dediği, Kalite Yönetim Sistemine katılımın işyerinin her kademesinde olduğu, insanların güven duyduğu ve hiçbir şekilde kaliteden ödün vermeyen bir kuruluş olmak, 
Yenici Makine Kompresor ’ün kalite politikasıdır.

ÇEVRE POLİTİKASI

- İlgili çevre mevzuatı gereklerini karşılamak.
- Çevre yönetim sisteminin şartlarına uymak ve sürekli geliştirmek için çalışmak.
- Faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak.
- Makine teknolojilerinin uygulanmasında ilgili standartlara, kanunlara ve yönetmeliklere uygunluğu sağlamak, 
- Tüm faaliyetlerin güvenli ve etkin bir şekilde gerçekleştirileceği, kişilerin sağlığının ve emniyetinin korunacağı, çevrenin ve doğal yapının muhafaza edileceği çalışma prensiplerini oluşturmak ve yaymak,
- Yukarı belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi için personelimizi bilinçlendirmek ve etkin eğitim ile bu bilinci tüm çevremize yaymak
Yenici Makine Kompresor’ün Çevre politikasıdır.

Çevre politikamız kapsamında çevre taahhütlerimiz;
- Hava ve su kirliliğini, sızıntı ve gürültüyü mümkün olduğu kadar önlemek.
- Ambalaj kullanımını ve atıkları azaltmak ve geri dönüşüme odaklanmak
- Enerji ve su gibi doğal kaynakları koruma yöntemlerini geliştirmek.
- Üretimde kullanılan süreç ve faaliyetlerle ilgili çevre etkenlerini kontrol altında tutmak ve etkilerini minimuma indirmektir. 
- Sürekli iyileştirmek, çevre kirliliğini önlemek ve tabii olduğumuz her türlü kanuni mevzuata uygu hareket etmektir…